FAQ

PËRGJIGJET E PYETJEVE TONA MË TË SHPESHTA

Çfarë është Socatots?

Sa zgjasin orët e mësimit?

Kush i drejton klasat?

Si trajnohen trajnerët për të drejtuar klasat?

A mund të marrin pjesë vajzat në klasa?

A kanë prindërit mundësinë të pushojnë pasi të fillojnë klasat?

Si marrin pjesë prindërit në mënyrë aktive në Socatots?

A do të ndahen fëmijët në ekipe dhe të luajnë lojëra futbolli?

Çfarë lloj pajisjesh përdoren në klasa?